Bild
Kontakt

Förväntad ökning av covid-19 under sommaren

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i Sverige och ökningen förväntas fortsätta under sommaren. Det betyder att även belastningen på vården kan komma att öka.

Uppdaterad statistik från Folkhälsomyndigheten visar att den ökning av bekräftade fall av covid-19 i Sverige som setts de senaste veckorna fortsätter. Som en försiktighetsåtgärd har Region Värmland beslutat att återinföra rekommendationen om source control inom vård och omsorg. Rekommendationen innebär att personal inom vård och omsorg ska använda munskydd vid patientkontakt inom två meter och vid kontakt med andra medarbetare i gemensamma personalutrymmen där det inte går att hålla avstånd. Besökare till regionens vårdenheter bör också använda munskydd.

Folkhälsomyndighetens bedömer att den ökning som nu sker nationellt sannolikt beror på introduktionen av omikronvarianten BA.5, vilken även ökar i Värmland.

I och med ökningen av bekräftade covid-fall är det viktigt att påminna sig själv om att skydda sig själv och andra från smittspridning, kanske speciellt nu i semestertider. Precis som tidigare är det viktigt att:

  • vaccinera sig
  • följa de rekommendationer som finns för påfyllnadsdoserna
  • stanna hemma och undvika kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som skulle kunna vara tecken på covid-19.

Tillsammans hjälps vi åt!

Läs mer på Region Värmlands webbplats
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats
Senast uppdaterad • 2022-07-04