Bild
Kontakt

Samlad information med anledning av det försämrade säkerhetsläget i omvärlden

Ryssland har inlett en invasion av Ukraina. Säffle kommun och säkerhetssamordningen bevakar händelseutvecklingen löpande.

Både vuxna och barn kan känna rädsla inför det oroliga omvärldsläget i Europa.

På webbplatsen Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns samlad och aktuell information och länkar från svenska myndigheter om det rådande läget och hur man kan agera för att hantera sin oro. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt.

Samlad information om läget på Krisinformation.se

Skyddsrum

I dagsläget är det enligt Regeringen inget direkt hot om väpnat angrepp mot Sverige. Därför finns det utifrån nuvarande bedömning inget behov av att aktivera skyddsrummen för att fylla funktionen som befolkningsskydd.

Skyddsrummen får användas till annat fram till dess att de behöver tas i bruk, då iordningställs de inom 48 timmar.

Var källkritisk och sprid inte rykten vidare

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Vad kan jag som privatperson göra?

Det som händer i Ukraina just nu engagerar många människor, och många frågar vad man som privatperson kan göra för att hjälpa till.

Var kan jag skänka pengar till Ukraina?

Det finns många hjälporganisationer som är på plats i Ukraina för att stödja befolkningen - du hittar dem på nätet.

Flyktingsituationen

Utefter Migrationsverkets direktiv förberedde Säffle kommun på kort tid för att ta emot ett antal flyktingar från krigets Ukraina som skulle kunna anvisas till kommunen genom Migrationsverket. Ett 50-tal lägenheter och ett 20-tal platser gjordes tillgängliga för flyktingar utifrån en mycket stor arbetsinsats från medarbetare i kommunkoncernen. Civilsamhället ställde upp genom de lokala kyrkorna, övriga föreningar och enskilda invånare för att förbereda mottagandet.

Den 29 mars informerade Migrationsverket Säffle kommun om att boendeplatserna kan inaktiveras utifrån att det just nu inte finns ett nära förestående behov från Migrationsverket att nyttja dessa. Detta bygger på hur läget ser ut just nu, men på sikt kan det komma att ändras. I så fall förväntas ny information komma från Migrationsverket.

De boenden som hade förberetts har nu inaktiverats och utrustningen har satts i förråd. På så vis har kommunen fortfarande beredskap om det skulle bli aktuellt för Migrationsverket att i framtiden anvisa bostäder i Säffle för flyktingar från Ukraina.

EU har aktiverat massflyktsdirektivet vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsländer. Migrationsverket har vänt sig till kommuner i landet för att få hjälp med boende för flyktingar.

Det är Migrationsverket som ansvarar för asylprocessen och det är viktigt att vända sig till myndigheten så fort man kommer till landet. I en nödsituation som inte kan lösas på annat sätt har kommunen det yttersta ansvaret och gör individuella bedömningar kring det akuta biståndsbehovet avseende mat och logi.

När en person fått uppehållstillstånd och blir anvisad ett boende ska kommunen erbjuda service och tjänster, till exempel skola för barn. Ukrainabor kan också vistas i Sverige utan att registrera sig hos Migrationsverket men kan inte erhålla hjälp med mat och logi då detta bottnar i att man klarar sig själv ekonomiskt.

 

Broschyren Om krisen eller kriget kommer
Broschyren Klara krisen
Kontakt
 • Amanda Bäckström

  Säkerhetssamordnare

  Räddningstjänsten

  0570-814 72, 073-059 09 75

  Kopparvägen 1, Arvika

 • Jonas Ivansson

  Informationssäkerhetsssamordnare

  Kommunledningskontoret

  0570-826 27

  Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-04-14