Kontakt

Röjning av träd vid Duse och Torstenstorp

Nedtagning av träd från och med 7/6

Från och med 7/6 kommer det under perioder att vara svårare att ta sig fram till Duse och Torstenstorp.

På grund av vinterns skador på toppbrott och vindfällen samt barkborreskador behöver vissa partier röjas. Detta kan medföra sämre framkomlighet samt maskiner vid Duse camping samt Torstenstorpsvägen.

Eventuella frågor och synpunkter besvaras av Christer Andersson på 0533-68 36 02, eller via e-post till christer.andersson@saffle.se

Kontakt
  • Christer Andersson

    Driftledare park- och fritidsenheten

    Teknik och fritid Säffle-Åmål

    0533-68 17 50

    Säterivägen 15, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-06-03