Bild
Kontakt

Behöver din häck klippas och ses över?

Häckens höjd är viktig för säkerheten på våra bostadsgator - vad kan du som tomtägare göra för att förbättra sikten?

Du som har utfart mot gata bör se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan. Från gatan ska sikten vara fri minst 2.5 meter från gata- eller gångbana.

Du som har hörntomt som ligger vid gång- eller cykelväg bör se till att dina växter inte växer högre än 80 cm.

Om du ska plantera stora buskar och träd ska detta göras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häckar- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen.

Mer information hittar du i informationsbladet om häckklippning. , 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
  • Daniel Günther

    Trafikingenjör

    Teknik och fritid Säffle-Åmål

    0533-68 15 47

    Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-06-14