Bild
Kontakt

Information om ny konsumentköplag

Från och med den 1 maj har konsumenten ett bättre läge att reklamera varor som det är fel på, i och med en ny konsumentköplag. En viktig förändring ligger i reklamationsrätten.

Tidigare låg ansvaret för att bevisa att felet var ursprungligt mest på dig som konsument, bara det första halvåret var det säljarens ansvar att visa att så inte var fallet. Med den nya lagen är det säljarens ansvar de första två åren att kunna visa att felet inte är med från början. Rätten att reklamera, det vill säga gå tillbaka till säljaren och klaga på en vara som visat sig vara felaktig, sträcker sig som tidigare över totalt tre år.

Andra nyheter i lagen är att den som tillhandahåller varor med digitala delar till exempel datorer och mobiler, blir skyldig att göra säkerhetsuppdateringar och andra nödvändiga uppdateringar under viss tid.

Köp av djur omfattades av den tidigare lagen, men nu införs vissa specialregler. Vid köp av djur är tiden för den omvända bevisbördan sex månader och för djur som är dyrare än cirka 5 000 kronor kan den avtalas bort.

Den nya lagen innebär att Sverige förändrar sin lagstiftning så den följer den inom EU.

  • Om du har köpt något före den 1 maj i år gäller den tidigare lagens regler.

Har du några frågor?

Kontakta kommunens konsumentvägledare:

Anna Karlsson

Senast uppdaterad • 2022-05-03