Bild
Kontakt

Välkommen till dialogmöten om ny översiktsplan

Säffle kommun ska ta fram en ny översiktsplan. Under maj månad har du möjlighet att gå på dialogmöten där du kan påverka den nya översiktsplanen.

Alla kommuner ska, enligt 3 kap. plan- och bygglagen (PBL), ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur mark- och vattenområden ska användas och om hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Vid sex olika tillfällen under maj månad kommer politiker från kommunfullmäktige, miljö- och byggnadsnämnden samt tjänstemän att finnas representerade för att möta allmänheten i ett tidigt skede av arbetet med den nya översiktsplanen. Syftet med dialogen är att skapa ett samtal om förutsättningarna för utveckling i olika delar av kommunen. Det bygger kunskap om lokala förutsättningar och är viktig input tidigt i arbetet med den nya översiktsplanen.

Se mötestillfällen här:

 • 3 maj kl. 18:00, Norra Eds Bygdegård
 • 10 maj kl. 18:00, Ölseruds Bygdegård
 • 12 maj kl. 18:00, Svanskogs Folkets Hus
 • 17 maj kl. 18:00, Majorskullen, Värmlandsbro
 • 25 maj kl. 18:00, Långseruds Bygdegård
 • 31 maj kl. 18:00, Häljebols Bygdegård

Varmt välkommen till dialogmöte!

Läs mer om nuvarande version av översiktsplan
Kontakt
 • Peter Pettersson

  Förvaltningschef

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 74

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2022-04-29