Bild
Kontakt

Hur Säffle hanterade det förväntade flyktingmottagandet

I Säffle kunde på kort tid ett 50-tal lägenheter och ett 20-tal platser göras tillgängliga för flyktingar utifrån en mycket stor arbetsinsats från medarbetare i kommunkoncernen. Civilsamhället ställde upp genom de lokala kyrkorna, övriga föreningar och enskilda invånare för att förbereda mottagandet. I det osäkra säkerhetspolitiska läge som råder kommer vi att behöva hantera fler situationer under osäkra förutsättningar.

Den 24 februari inledde Ryssland en storskalig invasion av Ukraina. Som en effekt av kriget söker sig ett stort antal ukrainska medborgare till EU, framförallt till Ukrainas grannländer men också till oss i Sverige. När detta skrivs har 4,1 miljoner flytt utomlands varav nästan 28 000 registrerat ansökan om skydd i Sverige.

I början av mars gick Migrationsverkets generaldirektör ut med att myndigheten själv inte skulle klara att hantera flyktingmottagandet utan behövde hjälp av både kommuner och frivilligorganisationer. Genom Länsstyrelsen inventerades antalet möjliga boenden i Sveriges kommuner i två steg där Säffle rapporterade in 10 respektive 24 mars.

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett humant mottagande av flyktingar initierades ett kraftfullt arbete i Säffle för att förbereda bra boenden. Arbetet bedrevs i en särskild organisation och våra beslut fattades utifrån de prognoser och den information som fanns tillgänglig då. På kort tid kunde 50-talet boendeplatser i lägenheter och 20-talet platser i tillfälliga boenden skapas. Att det var möjligt att åstadkomma detta berodde på att hela koncernen samarbetade. Enskilda medarbetare lade ner en mycket stor arbetsinsats. Kommunen samarbetade även med civilsamhället, så väl med de lokala kyrkorna som med övriga föreningar i kommunen och enskilda invånare som anmälde att de ville hjälpa till.

Den 29 mars hade kommunen kontakt med Migrationsverket som informerade om att planeringen just då innebar att några flyktingar inte skulle anvisas till Säffle kommun på kort sikt. Migrationsverket informerade även om att kommunen inte skulle ha boenden i beredskap förrän myndigheten kommunicerar eventuellt ändrade förutsättningar.

När detta skrivs är det här vi står. I Säffle har vi visat att vi på kort tid kan få fram ett antal hållbara och humana boenden. Vi vet vilka boenden som kan användas om det skulle komma flyktingar hit och vi har en klar bild av vilka ansträngningar som krävs för att få till detta.

Kriget i Ukraina fortsätter med avskyvärda konsekvenser för civilbefolkningen. Just nu är antalet flyktingar som kommer till Sverige något färre per dygn än när det kom som mest för några veckor sedan. Den situationen kan fort ändras. Om den gör det och flyktingströmmarna till Sverige ökar igen så står vi i Säffle väl förberedda att ta vår del av ansvaret.

I vårt arbete vid kriser behöver vi ha förmågan att fatta beslut under osäkra förutsättningar utifrån den information som är känd för tillfället. I det osäkra säkerhetspolitiska läge som råder kommer vi att behöva hantera fler situationer under osäkra förutsättningar. Genom de förberedelser vi nu har gjort tillsammans har vi visat att vi kommer att klara av det.

Senast uppdaterad • 2022-04-06