Bild
Kontakt

Mottagande av flyktingar från Ukraina för närvarande inte aktuellt i Säffle

Migrationsverket meddelade den 29 mars att de för tillfället inte ser något behov av flyktingboende i Säffle kommun eller övriga Värmland.

Den 29 mars informerade Migrationsverket Säffle kommun om att boendeplatserna som förberetts kan inaktiveras utifrån att det just nu inte finns ett nära förestående behov från Migrationsverket att nyttja dessa. Detta bygger på hur läget ser ut just nu, men på sikt kan det komma att ändras. I så fall förväntas ny information komma från Migrationsverket.

Det var i början av mars som Migrationsverket gick ut med en begäran till kommunerna, via länsstyrelserna, om så kallade evakueringsplatser. Säffle kommun har därefter förberett för att ta emot ett antal flyktingar från krigets Ukraina som skulle kunna anvisas till kommunen genom Migrationsverket.

– Det finns ett otroligt engagemang i hela kommunen, både hos medborgare och inom våra kommunala verksamheter som har känts varmt och medmänskligt, säger kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne.

Baserat på Migrationsverkets nya information inaktiveras de boenden som har förberetts och utrustningen sätts i förråd. På så vis har kommunen fortfarande beredskap om det skulle bli aktuellt för Migrationsverket att i framtiden anvisa bostäder i Säffle för flyktingar från Ukraina.

– Vi hanterar det nya läget efter bästa förmåga men är också beredda på om Migrationsverket kommer med nya behov till oss i Säffle kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne.

Senast uppdaterad • 2022-03-30