Bild
Kontakt

Signering av miljööverenskommelser i Värmland

Tisdag 22 februari signeras den andra omgången av miljööverenskommelser i Värmland. Miljööverenskommelsen är ett frivilligt ställningstagande där länets aktörer väljer områden att prioritera och samverka kring under perioden 2022–2025.

Den här omgången kommer 15 kommuner, däribland Säffle kommun, Region Värmland och Visit Värmland att teckna överenskommelser. Tillsammans bidrar de till att uppnå flera av de nationella miljömålen samt de globala hållbarhetsmålen. Länsstyrelsen kommer att samordna åtgärdsarbetet med arbetsgrupper, kunskapsutbyte samt kompetenshöjande aktiviteter.

Aktörerna väljer vilka av de sju prioriterade åtgärdsområdena som skrivs in i miljööverenskommelsen.

De prioriterade åtgärdsområdena är:

 • Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon
 • Fysisk planering för förnybar energi
 • Giftfri vardag
 • Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen
 • Ökad dialog kring målbilder i skogen
 • Pollinering
 • Kommunal vattenplanering

Säffle kommun har valt att prioritera följande områden:

Minskad klimatpåverkan – infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon

Hållbar samhällsplanering – integrering av grönska, ekosystemtjänster och friluftsliv i samhällsplaneringen

Hållbart vatten - kommunal vattenplanering

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap – pollinering

Läs mer om miljööverenskommelser i Värmland på Länsstyrelsens webbplats
Kontakt
 • Miljö- och byggförvaltningen

  Miljö- och byggförvaltningens expedition

  Miljö- och byggförvaltningen

  0533-68 17 75

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 07:30-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

Senast uppdaterad • 2022-02-22