Bild

Svanskogs kyrka, byggår 1733

Kontakt

Kulturmiljöprogram tas fram för Svaneholm, Nysäter och Värmlandsbro

Säffle kommun har engagerat företaget Värmlandsantikvarien och kulturmiljöspecialisten Terese Myrin i syfte att genomföra en bebyggelseinventering och ta fram ett kulturmiljöprogram för tätorterna Svaneholm, Nysäter och Värmlandsbro.

Inventeringen och kulturmiljöprogrammet är en del av processen med att ta fram en ny översiktsplan för Säffle kommun, som miljö- och byggförvaltningen kommer att arbeta med under 2022 och 2023.

Värmlandsantikvarien kommer att påbörja arbetet med kulturmiljöprogrammet relativt omgående och planerar besök på respektive plats i början av mars månad. Arbetet väntas vara färdigt under hösten 2022.

Ta del av kommunens övriga kulturmiljöprogram
Kontakt
  • Peter Pettersson

    Förvaltningschef

    Miljö- och byggförvaltningen

    0533-68 17 74

    Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-02-16