Bild
Kontakt

Starkt resultat i renhållningsverksamhetens kundenkät

Resultat från avfall- och renhållningenhetens enkät

Nu har renhållningsenkäten som genomfördes under hösten 2021 sammanställts. I år var första året som renhållningsenkäten låg ute på webbplatserna och kunde besvaras digitalt. Cirka 70 personer besvarade den digitala varianten. Totalt kom 700 svar in, vilket avfall- och renhållningsenheten är mycket nöjd med.

Det samlade omdömet på avfallshanteringen i kommunerna visar en kundnöjdhet på hela 95 procent . Det är ett väldigt högt värde och innebär en ökning med flera procentenheter jämfört med den förra enkäten från 2018.

Avfall- och renhållningsenheten är mycket glad för det fortsatt höga resultatet och att kunderna är nöjda med enhetens arbete. Den feedback man fått tar man till sig i sitt fortsatta arbete.

När det gäller insamling av mat- och restavfall är hela 96 procent av de svarande nöjda eller mycket nöjda. Det är en ökning sedan 2018. Om man jämför med snittet i riket, som är på 85 procent, så ligger både Säffle och Åmåls kommuner i topp.

Nästan 200 kommentarer har lämnats i enkäten. Bland annat önskas fler återvinningsstationer i bägge kommunerna. Detta är ett arbete som enheten kontinuerligt ser över.

Det stora antalet kommentarer visar på att renhållningsfrågor engagerar kommuninvånaren, Många bra förslag och åsikter har lämnats som enheten tackar för.

Kontakt
  • Carina Nylén

    Tf renhållningschef

    Teknik och fritid Säffle-Åmål

    0533-68 17 50

    Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-02-11