Bild
Kontakt

Säffles varumärkesarbete engagerar många

I höstas påbörjades ett arbete med att utveckla Säffles platsvarumärke i syfte att attrahera fler invånare, besökare och företag till kommunen. Årsskiftet markerar slutet på projektets första fas, som tack vare ett stort engagemang från invånare och närings- och föreningsliv kan summeras som framgångsrik.

Projektet tar avstamp i kommunens målsättning om att varumärket Säffle kommun som organisation och plats ska stärkas. En arbetsgrupp från kommunen har tillsatts för att driva processen framåt men eftersom platsvarumärket ska formas av alla som lever och verkar i Säffle har flera andra aktörer också involverats. Vid de tre workshoppar som arrangerades under hösten deltog till exempel representanter från näringsliv, föreningsliv, kulturella och kreativa näringar, nya och gamla Säfflebor samt politiker i kommunfullmäktige. Totalt deltog närmare 60 personer som delade med sig av sina tankar om dagens och framtidens Säffle.

– Workshopparna har gett oss värdefulla insikter som tydliggjort Säffles särskiljare och själ. Det är mycket viktiga byggstenar för vårt fortsatta varumärkesarbete, konstaterar Johan Österman, kommunikationschef i Säffle kommun.

Som ett komplement till workshopparna har en digital enkätundersökning genomförts där respondenterna besvarat frågor kopplade till Säffles näringsliv, besöksmål och den generella uppfattningen av Säffle. Hittills har ungefär 150 personer besvarat enkäten. Dessutom har arbetsgruppen pratat med Tegnérskolans elevråd och arrangerat en medborgardialog i samband med Skyltsöndagen.

Även SCB:s årliga medborgarundersökning, där hundratals invånare i Säffle kommun har deltagit under 2021, utgör en del av underlaget.

– Vi vill rikta ett varmt tack till alla som på olika sätt deltagit i varumärkesarbetet och så generöst delat med sig av sina tankar och idéer om Säffle. Nu har vi en stabil grund för nästa fas där vi ska ta fram en så kallad varumärkesplattform som kommer bli ett verktyg för alla som vill marknadsföra Säffle i olika sammanhang, säger Johan Österman.

Varumärkesplattformen beräknas vara färdig sommaren 2022.

Svara på enkäten (fram till årsskiftet)
Läs mer om arbetet med platsvarumärket
Kontakt
 • Johan Österman

  Systemförvaltare

  Kommunledningskontoret

  0533 - 68 13 27

  Kanaltorget 2A, Säffle

 • Pia Proper

  Näringslivschef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-12-13