Bild
Kontakt

Information om vaccinationsbevis

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd för vissa miljöer där många människor träffas, som vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Antalet fall av covid-19 ökar i Sverige, om än från låga nivåer, och från många länder i Europa rapporteras en omfattande smittspridning. Det är därför angeläget med åtgärder i Sverige som bromsar smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten har nu fattat beslut om de nya föreskrifter och allmänna råd som tidigare skickats på remiss. De träder i kraft den 1 december.

De innebär bland annat att:

  • Alla arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus måste vidta vissa grundläggande smittskyddsåtgärder. Det rör bland annat information om hur smittspridning kan undvikas och möjligheter för deltagare att tvätta händerna eller använda handsprit.
  • Om vaccinationsbevis används vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare inomhus ska arrangören ha en skriftlig rutin för hur bevisen kontrolleras. Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis.
  • Om vaccinationsbevis inte används vid sådana tillställningar och sammankomster ska arrangören i stället vidta särskilda smittskyddsåtgärder. Deltagarna ska ha anvisad sittplats, sällskap ska bestå av max 8 personer, och sällskap kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till varandra.

Allmänna råd för fler verksamheter

Beslut har också tagits om allmänna råd till arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som inte använder vaccinationsbevis, fritids- och kulturverksamheter, handelsplatser och marknader – både inomhus och utomhus. Råden underlättar för verksamheterna att undvika trängsel bland kunder, besökare och deltagare. Exempel är åtgärder för att sprida ut besökarnas ankomsttid, ta fram alternativa lösningar till fysiska köer och att anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar.

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Detta gäller

Du som har e-legitimation hämtar ditt covidbevis på covidbevis.se

Om du inte har e-legitimation eller på något annat sätt inte har möjlighet att ladda ned ett vaccinationsbevis behöver du skicka in en blankett för att få ditt fysiska covidbevis. Blanketten hittar du på ehalsomyndigheten.se

Personer till och med 18 års ålder är undantagna från direktiv om vaccinationsbevis enligt Folkhälsomyndigheten.

Om du inte på grund av medicinska skäl inte kan ta vaccin så ska detta intygas med läkarintyg.

Du ska ha en giltig id-handling att visa upp tillsammans med covidbevis/läkarintyg.

Senast uppdaterad • 2021-12-01