Bild
Kontakt

Ombyggnation på Östby miljöstation

Begränssad framkomlighet på Östby

Inom en snar framtid kommer ombyggnation att ske på Östby miljöstation. Detta kan under en period orsaka trängsel och begränsad framkomlighet för besökare. Arbetet beräknas vara färdigt 20/12.

Vi hoppas på er förståelse under tiden.

Senast uppdaterad • 2021-11-30