Bild
Kontakt

Var med och stärk Säffles varumärke

Säffle kommun har under hösten påbörjat ett arbete med att utveckla kommunens platsvarumärke och marknadsföring. Målet är att stärka Säffles attraktionskraft för att kunna attrahera fler invånare, besökare och företag till kommunen. Arbetet är beroende av nära samverkan med kommunens invånare samt närings- och föreningsliv.

Vad är ett platsvarumärke?
Ett platsvarumärke består av associationer, tankar, attityder och värden som finns runt en särskild plats, exempelvis en kommun. I platsvarumärket vill man hitta det som utmärker platsen, dess särskiljare eller ”själ”, som sedan används i marknadsföringen och varumärkesbyggandet.

Varför ska Säffle ha ett platsvarumärke?
Projektet går i linje med kommunens övergripande mål som säger att varumärket Säffle kommun som organisation och plats ska stärkas. En arbetsgrupp från kommunens näringslivsenhet och kommunikationsenhet har tillsatts för att driva processen framåt och Johan Österman, kommunikationschef, är en av deltagarna.

Säffle kommun har haft en del goda resultat i marknadsföringsarbetet under senare år, bland annat har Säffle utsetts till landets främsta kommun på att kommunicera i sociala medier de senaste två åren, och vunnit marknadsföringspriset Guldvargen vid två tillfällen.

Med det här projektet vill vi nu ta ytterligare ett kliv och utveckla marknadsföringen av Säffle för att få ett ännu större genomslag. Genom dialog och samarbete tror och hoppas vi att vi kan hitta det som särskiljer Säffle och de värden eller attribut vi ska lyfta fram lite extra gentemot omvärlden. Vi hoppas också kunna inspirera fler att vilja promota Säffle i olika sammanhang, säger Johan Österman.

Arbetet kommer bland annat att resultera i en så kallad varumärkesplattform som kommer bli en inspirationskälla och ett verktyg för alla – såväl kommunen som invånare, näringsliv och offentliga aktörer – som vill berätta om Säffle i olika sammanhang och bidra till marknadsföringen av platsen.

Du kan påverka
För att platsvarumärket ska spegla en så autentisk bild av Säffle som möjligt kommer arbetsgruppen att engagera kommuninvånare, företag, föreningar och politiker i processen. Det kommer att genomföras:

  • workshoppar med både privatpersoner och olika aktörer i samhället
  • en enkätundersökning
  • dialog med skolungdomar
  • medborgardialog under Skyltsöndagen där alla är välkomna att komma och förmedla sina tankar.

Arbetsgruppen har även genomfört attitydundersökningar både på lokal, regional och nationell nivå för att skapa en bild av hur både Säffleborna och omvärlden ser på Säffle.

Jag uppmuntrar alla som vill göra sin röst hörd och sätta prägel på Säffles platsvarumärke att bidra med synpunkter. På saffle.se har vi samlat flera olika tillvägagångssätt. Det finns även ett begränsat antal platser till workshopparna så den som är intresserad av att delta är varmt välkommen att höra av sig. Vi kommer också att göra särskilda enkätutskick till exempelvis föreningar, säger Johan Österman.

Varumärkesplattformen beräknas vara färdig sommaren 2022.

Har du frågor eller funderingar kring platsvarumärket? Kontakta:
Johan.Osterman@saffle.se
Lisa.Johansson@saffle.se
Pia.Proper@saffle.se
Erika.Andersson2@saffle.se
Caroline.Froling@saffle.se

Läs mer om platsvarumärket här
Senast uppdaterad • 2021-11-08