Bild
Kontakt

Takomläggning på stadshuset

Taket på stadshuset och intilliggande bostadshus kommer att läggas om med början av vecka 32.

Arbetet inleds med att ställningar byggs upp kring husen. Takomläggningen sker av två entreprenörer och kommer att pågå parallellt med beräknad tid t.o.m. v. 43 för bostadshuset, och t.o.m. v. 51 för stadshusets skiffertak.

Stadshusets samtliga entréer kommer att vara tillgängliga för inpassering. Utrymningsvägar är inte heller påverkade.

Senast uppdaterad • 2021-08-16