Bild
Kontakt

Vägledning och korta handläggningstider viktiga faktorer för Säffles förbättrade företagsklimat

Svenskt Näringsliv mäter årligen det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Säffle har förbättrat sina resultat de senaste åtta åren och i årets mätning var det fortsatt stadigt uppåt när Säffleföretagen fick sätta sina betyg på kommunen.

Säffle kommun hamnar på plats 16 av 290 kommuner i företagarnas samlade omdöme 2021.

Både attityder och bemötande påverkar upplevelsen en företagare får i kontakt med kommunen för exempelvis tillstånd, tillsyn eller kontroll. Vad är det då som gör Säffle så bra på bemötande och service i sin myndighetsutövning? Kanske har det att göra med att kommunen är mån om att det ska vara lätt att göra rätt som företagare. Svenksk Näringsliv borrade djupare i detta och frågade Pia Proper, Näringslivschef och Peter Pettersson, Förvaltningschef i Säffle kommun hur de jobbar.

— Vi har en bra dialog med företagen och försöker göra det företagen vill att vi ska göra och framförallt vara tydliga i kommunikationen, säger Pia Proper.

Senast uppdaterad • 2021-07-01