Bild
Kontakt

Transsportstyrelsen avslår kommunens överklagande gällande nattrafik i Säffle centrum

När Länsstyrelsen upphävde Säffle kommuns trafikföreskrifter om förbud mot nattrafik överklagade kommunen.

Transsportstyrelsen har nu avslagit överklagan. Detta innebär att gatorna i Säffle centrum nu kan trafikeras igen nattetid.

- Vår överklagan är avslagen och det vi jobbar vidare med nu är att förtydliga vår lokala ordningsstadga. Även om nu centrum inte är avstängt för biltrafik nattetid hoppas jag att alla kan respektera sin omgivning. Centrum är en plats där vi vistas, bedriver verksamhet men också lever och bor, säger kommunalråd Dag Rogne

Nytt verktyg för polisen

Från och med 1 juli har polisen lättare att bötfälla för förargelseväckande beteende, vilket innebär att man kan få böter på plats om man spelar musik med för hög volym från sin bil.

- Vi kommer fortsätta arbeta brottsförebyggande och den nya lagen gör det lättare för oss att effektivt lagföra de som spelar för hög musik, och att vi direkt kan agera på plats. Det är inte bilkulturen i sig vi vill motarbeta, det är den höga ljudvolymen som måste stoppas. säger Maria Westby, kommunpolis.

I Säffle kommer antalet områdespoliser att öka och det kommer finnas fler poliser som utgår från Säffle. Detta för att möjliggöra brottsförebyggande arbete och vara mer synliga i samhället.

- Samarbete, förståelse och hänsyn är viktiga delar i lösa problemen kring trafiken nattetid. Det är ett samhällsansvar att komma till en lösning, det är inte bara upp till polisen och kommunen. Vi vill fortsätta ha en dialog med fokus på att förstå de olika åsikter som finns kring frågan, säger Maria.

Senast uppdaterad • 2021-06-30