Bild
Kontakt

Från och med 1 juli övertar vi sophämtningen i egen regi inom Säffle kommun

Den 1 juli övertar Teknik- och fritidsförvaltningen sophämtningen i Säffle kommun

Vi har tidigare skött sophämtningen för Åmåls kommun, men efter beslut i Teknik- och fritidsförvaltningens nämnd kommer vi från och med 1 juli att köra även i Säffle kommun.

Det innebär att våra sopbilar nu kommer att ändra utseende och en vit bil kommer nu att hämta dina sopor. Inget förändras i övrigt med exempelvis fakturering och annan information.

Vi vill därmed tacka Urbaser för den tid som de hjälpt kommuninnevånaren med sophämtning inom Säffle kommun.

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Senast uppdaterad • 2021-06-28