Bild
Kontakt

Stöd vid våld i nära relationer

Blir din självkänsla skadad av kränkande uttalande? Blir ditt sociala liv kontrollerat eller ifrågasatt av din partner? Får du umgås med vem du vill? Kontrollerar din partner era gemensamma tillgångar och ekonomi?

Detta är exempel på hur man kan vara utsatt för våld. Med våld i nära relationer menas psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i privat miljö inom familjen, eller mellan andra människor med en nära relation till varandra.

Du kan få hjälp
Individ- och familjeomsorgen erbjuder dig hjälp och stöd att hantera och förändra din situation. Ta kontakt via socialkontorets reception. Det finns öppna insatser, till exempel samtalsstöd via våra familjebehandlare och insatser som kräver beslut av socialsekreterare, till exempel försörjningsstöd. Vi erbjuder också så kallade Trappansamtal- samtal för barn som bevittnat våld i nära relation.

Läs mer om Våld i nära relationer
Senast uppdaterad • 2023-11-10