Bild
Kontakt

Information om sprängningsarbeten för Laxfabrik på väg mot Duse camping

Från vecka 16 startar entreprenören NRC Group arbetet med att spränga loss berget för att anlägga tomt för Laxfabriken i sydvästra delen av Säffle.

Det innebär följande:

Vecka 16-19 kommer den gång- och ridstig som går parallellt med Industrigatan att vara avstängd, se karta nedan. Under denna period sker mindre sprängningar flera gånger per vecka.

Alla sprängningar kommer utföras dagtid och för de större sprängningarna inne på tomten så planeras det ske en dag varannan vecka fram till slutet av augusti.
Bergmassorna kommer sedan att krossas på plats.

Hur påverkas omgivningen?
I samband med att vi spränger stänger vi av motions- och ridvägen runt arbetsområdet. Det är en viktig säkerhetsåtgärd. Även Industrigatan och Knistavägen utanför arbetsområdet kommer att stängas av korta stunder för biltrafik och passerande i samband med sprängningsarbete.

Hur går det till rent praktiskt?
Området och ridstigen kommer stängas av, säkras och bevakas av personal. Vägarna (Industrigatan och Knistavägen) kommer att stängas av flaggvakter eller med hjälp av rödljus och öppnas igen när sprängningsarbetet är klart. Se bifogad ritning/karta.

Innan sprängning kommer varningssignaler (tutande ljudsignal) att ljuda/tjuta högt. Själva sprängningen kan vissa gånger också höras åt olika håll beroende på hur stor sprängning som utförs. Man kan också känna av sprängningen. Efter sprängning kommer ännu en lång varningssignal att höras. Därefter öppnas vägarna igen.

Kontakt gärna NRC Group om ni har frågor eller funderingar:
Adam Persson, adam.persson@nrcgroup.se, 072-734 14 63
Karolina Ranstorp, karolina.ranstorp@nrcgroup.se, 070-918 87 87

Senast uppdaterad • 2021-04-20