Bild
Kontakt

Lokala rutiner för besökare på äldreboenden i Säffle Kommun

Nu lättas restriktionerna gällande besök av närstående på våra särskilda boenden.

Utifrån nya rekommendationer så lättas nu restriktionerna gällande besök av närstående på våra särskilda boenden.

Läs mer de nya restriktionerna här
Senast uppdaterad • 2021-03-03