Bild
Kontakt

Säffle kommuns cykelplan har blivit antagen

Cykelplan antagen av kommunfullmäktige.

Cyklingen i Säffle kommun ska öka! Och hur ska cyklingen öka? Säffle kommun har antagit en cykelplan som ska hjälpa oss att nå målet tillsammans.

Cykeln ska få ett större utrymme i samhällsplaneringen. Vi ska fortsätta att bygga ut cykelnätet i kommunens tätorter. På sikt vill vi ha gång- och cykelbanor mellan våra tätorter. Vi ska arbeta med beteendepåverkan, dvs mjuka åtgärder för att få fler att välja cykeln som transportmedel.

Senast uppdaterad • 2021-02-04