Kontakt

Information från Herrgårdsgymnasiet angående studierna de kommande veckorna

Måndag 25/1 återgår Herrgårdsgymnasiet till en kombination av ordinarie undervisning på skolan samt distansundervisning.

Detta gäller på Herrgårdsgymnasiet vecka 4-8 om inte hårdare direktiv kommer från Folkhälsomyndigheten eller regeringen. Vad som gäller för respektive klass informerar mentor om. 

Beslutet har tagits utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen.

IM och Gymnasiesärskolan är undantagna och har närundervisning samtliga dagar.

Kontakt
  • Herrgårdsgymnasiet

    Expedition för teknik, el, natur, vård och fordonsprogrammet

    Barn- och utbildningsförvaltningen

    0533-68 19 00

    Säffle gård, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-01-22