Kontakt

Högstadiet övergår delvis till distansundervisning

Fr o m måndag kommer högstadiet att gå över till delvis distans för att minska ned på trängseln i skolan. Beslutet är fattat i samråd med Smittskydd Värmland och gäller t o m den 22 januari.

En årskurs i taget kommer att bedriva distansundervisning med start med åk 9 och därefter följer åk 8 och åk7 i ett rullande schema. Idag fattade regeringen beslut om en förordningsändring som träder i kraft på måndag och som medger att huvudmän kan fatta beslut om delvis distansundervisning för högstadiet.

Grundsärskolan och träningsskolan är undantagna från beslutet.

Alla elever erbjuds skollunch som de kan hämta vid närmaste skolrestaurang.

Senast uppdaterad • 2021-01-08