Kontakt

Fortsatt avstängning för nattrafik i Säffle centrum

Säffle kommun har beslutat om fortsatt avstängning för nattrafik i Säffle centrum.

Det avstängda området utökas något med en del av Billerudsgatan, Stationsgatan och Bergsgatan då det i genomförd enkätundersökning inkom många synpunkter om utökad störning därifrån.
Beslutet gäller från den 1 januari 2021.

Avstängt område:
Västra Storgatan från Järnvägsgatan till Byälven, Östra Storgatan vidare till Karlstadsvägen, för anslutande gator ett kvarter ut från Storgatorna, Kungsgatan från Olov Trätäljagatan till Kanaltorget, Billerudsgatan från Kungsgatan till Västra Storgatan, Stationsgatan samt Bergsgatan.
Här kan du se karta över området. , 41.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Tider:
Från den 1 januari 2021, klockan 23:00 – 05:00 alla dagar i veckan

Undantag från regeln:
Transport till/från eget boende inom avstängt område, transporter av gods, taxitrafik, transport av sjuka eller rörelsehindrade, transporter för service- och underhållsarbete, vaktbolagsfordon, post- och tidningsdistribution.

Konsekvens om du stoppas av Polisen:
Böter 1 000 kronor

Resultat av enkätundersökning
Under en prövotid från 10 juli till 31 december har gator i centrala Säffle varit avstängda för trafik alla dagar mellan klockan 23:00-05:00. Detta gjordes för att boende i centrum under lång tid störts av bilar som nattetid spelat mycket hög musik. Kommunens önskan har aldrig varit att stänga av gatorna för trafik men då det i nuläget inte finns något bra lagrum som ger polisen möjlighet att förhindra detta beteende så såg man ingen annan lösning.

På riksdagsnivå diskuteras dock frågan om att ändra lagen vilket kan ändra förutsättningarna och behovet av gatuavstängningar i framtiden.

Inför detta beslut ville kommunen få tydligt besked om hur prövotiden upplevts. Man skickade därför ut en enkät till boende, fastighetsägare och näringsidkare inom avstängt område och i direkt angränsande kvarter.

880 enkäter skickades ut och 327 svar inkom.
59% (merparten) av de svarande var positiva till gatuavstängningarna, 26% upplevde ingen skillnad och endast 15% var negativa.
Det inkom också många synpunkter från kvarteren kring Billerudsgatan, Stationsgatan, Bergsgatan och Järnvägsgatan där man upplevde att störningen ökat.

I enkäten fick man också svara på hur tryggheten påverkats, hur efterlevnaden fungerat och även här var merparten positiva.

Här kan du ta del av enkätsvaren , 10.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
  • Niklas Ekberg

    Gatuchef

    Teknik och fritid Säffle-Åmål

    0533-68 17 50

    Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-12-30