Bild
Kontakt

Information från Östby miljöstation

Många besökare på Östby miljöstation

Just nu är det ovanligt många besökare på Östby miljöstation. Det leder emellanåt till köer. Kom därför i god tid innan stängning. När du besöker Östby miljöstation följ de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten för din, andra besökare och vår personals skull.

För att minska smittspridningen av Covid-19 har vi några önskemål till dig som kund.

Planera ditt besök hos oss. Undvik att slänga ditt skräp på lördagar, kom hellre under vardagar då det är lättare att undvika trängsel vid containrarna.

Vid behov kan vi komma att behöva begränsa antalet fordon som får vistas samtidigt på miljöstationen. Tack för ditt tålamod.


Visa omtanke om andra och håll avstånd till andra besökare och personalen.

Tack för att du återvinner!

Senast uppdaterad • 2020-12-01