Kontakt

Länsstyrelsen inför en maxgräns om åtta personer för sittande publik

Länsstyrelsen Värmland har i dag, 23 november 2020, fattat beslut om
förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med
sittande publik med fler än åtta deltagare. Beslutet gäller från och med i morgon, 24 november 2020, och tills vidare.

Länsstyrelsens beslut är fattat på inrådan och i dialog med länets
smittskyddsläkare. Beslutet fattas som en nödvändig åtgärd med anledning av rådande smittspridning av Covid-19 i länet.

– Begränsningen i vår rätt att delta på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär stora påfrestningar för många. Jag är fullt medveten om att detta är en drastisk och inskränkande åtgärd i allas vår vardag, men tillsammans måste vi göra allt vi kan för att minska smittspridningen av Covid-19, säger landshövding Georg Andrén.

Länsstyrelsens beslut
Senast uppdaterad • 2020-11-23