Bild
Kontakt

Herrgårdsgymnasiet anpassar undervisningen

Måndagen den 23 november övergår Herrgårdsgymnasiet till en kombination av ordinarie undervisning på skolan samt distansundervisning.

Beslutet har tagits utifrån de hårdare allmänna råden som gäller fr.o.m. samma datum. Genom detta beslut minskar vi trycket på kollektivtrafiken samt flödet av elever på skolan under perioden. Herrgårdsgymnasiet följer de direktiv som Folkhälsomyndigheten, Region Värmland och Smittskydd Värmland ger oss utifrån hur de bedömer läget i regionen.

Kombinationen innebär studier 3-4 dagar/vecka i skolan samt 1-2 dagar på distans under 4 veckor (v.48-51) till att börja med. Det finns klasser som är undantagna, bl.a. Gymnasiesärskolan och IM. Vad som gäller för respektive klass har respektive mentor delgivit klasserna.

Den anpassade undervisningen gäller terminen ut om inte nya direktiv kommer från regeringen eller Folkhälsomyndigheten.

Skolledningen
Herrgårdsgymnasiet

Senast uppdaterad • 2020-11-18