Bild

Bild från 2019

Kontakt

Information med anledning av höga flöden i Byälven

Den senaste perioden har vi sett stigande vattennivåer. Som prognoserna ser ut nu så har vattennivåerna för tillfället nått sin kulmen.

Prognoserna pekar också på att nivåerna långsamt kommer att sjunka under den närmaste veckan. Detta på grund av att prognoserna enbart innehåller begränsade nederbördsmängder den närmsta tiden.

Att nivåerna just nu ligger relativt högt innebär däremot att läget är känsligt för större nederbördsmängder. Räddningstjänsten kommer därför fortsatt att följa läget nogsamt i tät kontakt med SMHI och Fortum.

Räddningstjänsten

Senast uppdaterad • 2020-11-10