Bild
Kontakt

Information om Patientnämnden från Socialförvaltningen

Nu finns en sida på Region Värmands webbplats som gör det enkelt för patienter att lämna synpunkter på mottagen vård.

Patientnämnden är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården. Patientnämndsenheten arbetar på uppdrag av patientnämnden och fungerar som länken mellan patienterna och vården. Dit kan du rapportera om du är missnöjd med din eller någon närståendes vård.

Du kan läsa mer om Patientnämnden och hur de arbetar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad • 2020-09-28