Kontakt

Förlängd prövotid gällande avstängning för nattrafik på Östra och Västra Storgatan

Säffle kommun har beslutat att förlänga prövotiden gällande avstängning för nattrafik på Östra Storgatan och Västra Storgatan i centrala Säffle till den 31 december.

Under pågående prövotid 10 juli – 30 september har ett begränsat antal synpunkter inkommit till kommunen. Merparten av synpunkterna har varit positiva till avstängningarna, men det har även inkommit ett fåtal negativa synpunkter från angränsande kvarter som upplevt att det uppstått ökad störning.
Det har under prövotiden inkommit mycket färre besvärsanmälningar från boende till polisen, vilket indikerar att gatuavstängningarna varit positiva för boende i centrum.

Prövotiden ägde till större delen rum under sommar- och semestertid, vilket kan innebära en begränsning vid insamlandet av synpunkter. För att få ett bättre underlag före ett beslut fattas har kommunen valt att förlänga prövotiden för att inhämta fler synpunkter från boende, fastighetsägare och näringsidkare inom avstängt område och angränsande kvarter. Detta kommer att göras genom en enkät som skickas ut till berörda.

Övriga kommuninvånare kan också framföra sina synpunkter. Detta görs genom teknik- och fritidsförvaltningens e-postadress teknik.fritid@saffle.se. Synpunkterna ska inlämnas senast 30 oktober.

Område som fortsätter vara avstängt:
Västra Storgatan från Järnvägsgatan till Byälven, Östra Storgatan vidare till Karlstadsvägen, för anslutande gator ett kvarter ut från Storgatorna samt Kungsgatan från Olov Trätäljagatan till Kanaltorget.

Förlängd prövoperiod:
30 september – 31 december, klockan 23.00 – 05.00 alla dagar i veckan

Undantag från regeln:
Transport till/från eget boende inom avstängt område, transporter av gods, taxitrafik, transport av sjuka eller rörelsehindrade, transporter för service- och underhållsarbete, vaktbolagsfordon, post- och tidningsdistribution.

Konsekvens om du stoppas av Polisen:
Böter 1 000 kronor

Senast uppdaterad • 2020-09-23