Bild
Kontakt

Besöksförbudet på särskilda boenden föreslås upphöra

Folkhälsomyndigheten föreslår att det tillfälliga besöksförbudet på särskilda boenden för äldre ska upphöra efter den 30 september. Detta efter att myndigheten analyserat förbudet utifrån dagens situation och kunskapsläge kring covid-19.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen analyserat det tillfälliga besöksförbudet inom särskilda boendeformer för äldre. Syftet med förbudet, som regeringen införde den 1 april, var att förhindra smittspridning av covid-19 och skydda de sårbara äldre.

Analysen visar att den snabba spridningen av covid-19 på äldreboenden och i samhället nu har avtagit. Antalet fall har minskat och den akuta belastningen på hälso- och sjukvården är betydligt lägre, samtidigt som testkapaciteten i landet har ökat. Det förbättrade kunskapsläget om covid-19 har också gett större kännedom om smittspridning och förebyggande åtgärder.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad • 2020-09-15