Bild
Kontakt

Nu möjliggörs promenader med anhöriga inom äldreomsorgen i enlighet med rekommendationer

Utifrån socialstyrelsens allmänna råd har förvaltningen nu kommit fram till att brukare på Särskilda boenden samt på korttidsenheten får gå ut på promenad med sina anhöriga under förutsättning att:

  • Den anhörige har bokat in en tid då personalen möter upp utanför entrén med brukaren för promenad.
  • Att den anhörige inte har några luftvägssymtom.
  • Att den anhörige håller avstånd och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om skärpt handhygien.
  • Rengöring av handtag på rullstolar med desinfektion sker vid överlämnande.
  • Om detta missbrukas tvingas vi att dra tillbaka denna möjlighet.


Boende och anhöriga kommer att informeras av respektive enhet.

Sylvia Nilsson
Medicinskt ansvarig sköterska

Agneta A Pettersson
Avdelningschef Äldreomsorgen

Senast uppdaterad • 2020-09-18