Kontakt

Information från Nordic Paper angående ljudstörningar

Varje sommar genomför Nordic Paper i Säffle årets stora underhållsstopp. En nödvändighet och något som kräver god planering för att bruket ska kunna rulla på under resten av året.

Under tisdagsmorgonen var det åter dags att starta fabriken, vilket inleds med att ångpannorna eldas igång efter invändig rengöring. Dessvärre uppstod problem med vattenkvaliteten in i fabriken, vilket medförde en uppstartstid på närmare 20 timmar istället för de vanliga 8 timmarna det brukar ta. Eftersom vattenkvaliteten inte var tillfredsställande behövde vattnet i pannan bytas ut kontinuerligt vilket medförde ett högt blåsljud. Då fabriken ligger i centrala Säffle blir störningseffekterna också större än om fabriken ligger utanför samhället.
- Vid uppstart av fabriken brukar det låta, ryka och ibland lukta mer än vid normaldrift från pappersbruket, det är lika vid alla pappersbruk. Den här gången hade vi dock otur, eftersom vi hade problem. Det gjorde att vi var tvungna att föra mer oväsen än normalt samt under betydligt längre tid än brukligt. Vi beklagar att vi stört allmänheten, säger Marie Stenquist, kommunikationsdirektör.

Under onsdag förmiddag kommer oljudet successivt att avta och prognosen är att det ska vara helt försvunnet efter lunch.

Marie Stenquist
Kommunikationsdirektör Nordic Paper

Senast uppdaterad • 2020-08-12