Bild
Kontakt

Planerade åtgärder för att lösa problematik med missfärgat vatten i Värmlandsbro

Vattenverket utför löpande underhåll för att stävja den problematik som förekommer i Värmlandsbro avseende missfärgat vatten.

Åtgärder består för tillfället i huvudsak av underhållsspolning från brandposter i olika delar av vattenledningsnätet. Tills vidare kommer provisoriskt vatten fortsatt stå uppställt i vattentank i Brotorp. Provning har verifierat att inga hälsorisker är förknippade med missfärgningen, som består av järnutfällningar från vattenledningsnätet.

Vattenverket planerar att utföra en fullskalig spolningsplan i hela distributionsnätet i Värmlandsbro under hösten. Spolningen kommer att utföras med så kallad luft/vatten-spolning som är en effektiv metod för att avlägsna avlagringar i vattenledningsnät. Metoden kräver förberedande åtgärder i ledningsnätet med bland annat komplettering av anordningar såsom ventiler och spolposter, som ej är lämpliga att utföra under pågående semesterperiod.

Med planerade åtgärder bedömer Vattenverket att en bestående lösning av problemen med missfärgat vatten skall uppnås.

Med vänliga hälsningar
Vattenverket


Senast uppdaterad • 2020-07-29