Kontakt

Gång- och cykelväg till Duse udde avstängd måndagar-torsdagar 27/7 – 27/8

På grund av schaktarbeten kommer gång- och cykelvägen mellan Säffle och Duse Udde vara stängd för genomfart måndag kl 07 till torsdag kl 18 under tiden:

Måndag 27 juli kl. 07:00 till torsdag 27 augusti kl. 18:00.

Sträckan som kommer att stängas är lokaliserad ca. 500 meter från Pressaregatan, och ca. 1 km från Krokstad Herrgård, se bilagd karta.

Övriga delar av gång- och cykelvägen kommer att kunna nyttjas, men genomfart kommer ej vara möjlig under angivna tider. Gång- och cykeltrafik till och från Duse udde omleds med orange vägvisning via Dusevägen.

Orsaken till avstängningen är arbeten med etablering av dagvattenanläggningar till nytt detaljplanerat industriområde mellan Dusevägen och Säterivägen.

Arbetet skall enligt beslut från Länsstyrelsen Värmland utföras under perioden juli-augusti. Orsaken är för att minimera påverkan på naturvärden i området.

Vi hoppas på er förståelse
Teknik- och fritidsförvaltningen

Klicka här för att öppna karta
Senast uppdaterad • 2020-07-21