Bild
Kontakt

Östra och Västra Storgatan stängs tillfälligt för nattrafik

Säffle kommun har efter samråd med Polisen beslutat att stänga Östra och Västra Storgatan i Säffle tillfälligt för nattrafik. Det är det ökade antalet anmälningar gällande hög musikvolym från delar av nattrafiken och oron inför sommarens utveckling som ligger till grund för beslutet.

Nattrafiken på Storgatan har varit ett omdiskuterat ämne under en längre tid. Förhoppningen har varit att man genom dialog skulle ha löst problemet, men problemet har dessvärre kvarstått. Situationen är inte längre hållbar och åtgärden blir nu att Storgatan på prov tillfälligt stängs av för nattrafik.

- Detta är en viktig åtgärd och vi är medvetna om de för- och nackdelar som avstängningen medför. Därför genomför vi detta till att börja med på prov i tre månader. Kommunen kommer tillsammans med Polisen aktivt och noggrant följa upp avstängningen och utvärdera resultatet, säger kommunstyrelsens ordförande Dag Rogne.

Område som stängs av:
Västra Storgatan från Järnvägsgatan till Byälven, Östra Storgatan vidare till Karlstadsvägen, för anslutande gator ett kvarter ut från Storgatorna samt Kungsgatan från Olov Trätäljagatan till Kanaltorget.

Period:
10 juli till 30 september, 23.00 – 05.00 alla dagar i veckan

Undantag från regeln:
Transport till/från eget boende inom avstängt område, transporter av gods, taxitrafik, transport av sjuka eller rörelsehindrade, transporter för service- och underhållsarbete, vaktbolags fordon, post och tidningsdistribution.

Konsekvens om du stoppas av Polisen:
Böter 1 000 kronor

Karta över sträckan som stängs av
Senast uppdaterad • 2020-07-04