Bild
Kontakt

Linbanan i Furuskogsparken är avstängd

Linbanan i Furuskogsparken är trasig och avstängd. Banan kommer lagas och vara i bruk igen under vecka 28.

Senast uppdaterad • 2020-07-03