Bild
Kontakt

Gör en insats - bli avlösare, ledsagare eller kontaktperson

Vill du göra en viktig insats för en medmänniska? Vi söker nu avlösare, ledsagare och kontaktpersoner till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Vi söker också korttidsfamiljer till barn och unga med funktionsnedsättning.

Uppdragen planeras individuellt utifrån varje enskilt beslut och kan därmed ha olika tidsomfattning och syfte. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ersättning utgår för uppdragen och varierar beroende på uppdragets utformning.

Om du är intresserad av ett uppdrag så är du välkommen att skicka in en kort beskrivning av dig själv och ditt CV till oss på adressen. Du kan även höra av dig om du vill ha mer information.

Frida Ekendahl
Enhetschef Säffle kommun


frida.ekendahl@saffle.se
0533-68 18 63
Socialförvaltningen
Säffle Kommun
661 80 SÄFFLE

Senast uppdaterad • 2020-06-09