Bild
Kontakt

Information om väg mellan Björserud och Finnerud

Väg mellan Björsebyn och Finnerud i Långserud är avstängd 8-19 juni 2020 vid Gullsjöälven

Genomfartstrafik mellan Björsebyn och Finnerud är inte möjlig.
Fastigheter på södra sidan av Gullsjöälven kan bara nås från söder via väg 641 (Lönnskogsvägen).
Fastigheter på norra sidan av Gullsjöälven kan bara nås från öster(nord-ost) via väg 642 (Torpvägen).

Kontaktperson är Kaj Henricson som du når på telefon 070-895 55 15 (Björsebyn-Gullsjöman vägsamfällighet)


Senast uppdaterad • 2020-06-01