Bild
Kontakt

Bebyggelseinventering och kulturmiljöprogram för Tuva-Tingvalla

Det finns ett värde i att kunna uppleva historien i den vardagsmiljö man rör sig i. I stadskärnan bidrar välhållen bebyggelse från olika tider till en rikare och mer intressant stadsmiljö. Det ger möjlighet att känna en historisk förankring i sin hemmiljö och förtydligar stadens identitet.

I det nya kulturmiljöprogrammet för områdena Tuva och Tingvalla, som tagits fram av Värmlands Museum på beställning av Säffle kommun, har bebyggelsen i dessa stadsdelar beskrivits och viktiga karaktärsdrag hos byggnaderna kartlagts. Resultatet är ett intressant och läsvärt program som kan användas som en värdefull resurs i framtida planering.

Uppdatering: Vi har tagit emot synpunkter och kompletterande information från allmänheten och kommer inom kort att göra vissa justeringar i kulturmiljöprogrammet. Stort tack för er återkoppling!

 

Senast uppdaterad • 2020-06-10