Bild
Kontakt

Information om asfaltering vid Annelundstorget

Information om asfaltering vid Annelundstorget

Under vecka 19 och 20 kommer asfaltsarbeten att utföras på Annelundstorget.

Under vecka 19 kommer kantstensättning att ske samt rivning av befintlig asfalt. Vecka 20 kommer man att arbeta med området samt asfaltera i slutet av veckan.
Begränsad framkomlighet kommer att råda under denna tid. Glasåtervinningen har tillfälligt flyttats till Annelundstorget.

Bilar bör helst parkeras på torget under denna tid.

Kontakt
  • Hans Sundberg

    Gatuingenjör

    Teknik- och fritidsförvaltningen

    0533-68 17 37

    Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-05-06