Bild
Kontakt

Information angående sommarens feriepraktik

Arbetsarbetsenheten informerar med anledning av sommarens feriepraktik.

Vårt mål i dagsläget är att under sommaren genomföra feriepraktiken utifrån rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vi följer händelseutvecklingen och det kan komma att ske förändringar beroende på rådande situation.

Arbetsmarknadsenheten
Säffle kommun

Senast uppdaterad • 2020-05-04