Bild
Kontakt

Information till Säffles företagare med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronavirusets spridning kommer många beslut om åtgärder på nationell, regional och lokal nivå.

Säffle kommuns åtgärder för att mildra effekterna av virusutbrottet

Säffle kommun följer utvecklingen av corona och de stödpaket och insatser som presenteras nationellt och regionalt. Flera verksamheter ser över sina regler och rutiner riktade mot företag för att se hur kommunen kan lindra effekten av pandemin.

Samlad information för näringslivet om coronaviruset
Senast uppdaterad • 2020-03-26