Bild
Kontakt

Information angående gångbron över Byälven

Gångbron över Byälven är fortsatt avstängd i väntan på ett lägre vattenstånd.

Reparationsarbetet på gångbron blev avbrutet i samband med de höjda vattennivåerna i Byälven. Gatuenheten är i beredskap och inväntar att vattennivån skall sjunka tillräckligt mycket för att möjliggöra färdigställandet av bron. I dagsläget är flödet såpass högt att dykarna inte kan utföra arbetet.

De arbeten som kommer att utföras vid bron är förstärkning av pelare och uppförande av isskydd.

Vänligen respektera avspärrningarna på bron.

Vid frågor och aktuell status, vänligen kontakta:

Hans Sundberg
Gatuingenjör
Telefon: 0533-681737

Senast uppdaterad • 2020-03-11