Kontakt

Säffle kommun klättrar i skolranking

Säffle kommuns resultat för årskurs 9 visar att Säffle under tre år i stort sett på varje mätområde har rört sig från att vara bland de 25% sämsta kommunerna i landet till att vara bland de 25% bästa i landet.

Det här beror på ett mycket målmedvetet, systematiskt och strukturerat arbete där fokus har varit tillgänglig lärmiljö och att skolans uppdrag handlar om att möta alla elevers behov. Vi vet att det som är nödvändigt för en elev är bra för alla elever. Det här gäller som exempel rastaktiviteter, arbete för att öka närvaron, genomtänkt schemaläggning, lektionsstruktur och förutsägbarhet för eleverna.

Skolans uppdrag är att lära eleverna – inte att eleverna ska komma fullärda till skolan. Mycket arbete handlar om att eleverna förstår att de inte kan en sak – än, utan att de är där för att öva. Och precis som med allt annat så blir du bra på det du övar. Då gäller det för skolan att utmana eleverna i mindset och grit d v s den mentala förmågan hur man tar sig an en utmaning. Genom ett förändrat synsätt och höga förväntningar på våra elever så stärks deras motivation och vilja att kämpa med skolarbetet.

Särskilt stolta är vi över det faktum att så många av våra elever är behöriga till nationellt program på gymnasiet – över 90%. Då vet vi att vi har elever som inte har så lång skolbakgrund med i den procentsatsen. Detta placerar oss bland de 10% bästa kommunerna i Sverige. Om vi räknar bort elever som är nyinvandrade är vi faktiskt fjärde bästa kommun i Sverige. Det här säger oss att vi har varit bra på att arbeta med hela elevgruppen och rustat dem för vidare studier. Med hjälp av Skolverkets riktade insatser, som fortbildade all vår personal i förvaltningen i hur vi på ett bättre sätt kan undervisa elever och barn med annan språkbakgrund, kan vi se att resultaten har ökat mest för just denna grupp i hela kommunen.

Arbetssättet som har startat på Tegnérskolan sprids just nu i hela vår förvaltning, från förskola upp till vuxenutbildning på ett systematiskt och strukturerat sätt. Vi är oerhört stolta över all personals inställning och vilja i att förändra sitt arbetssätt och bemötande för att kunna göra jobbet lite bättre till förmån för våra barn och elever.

Resultatet är kvittot på att vi är på rätt väg. Jag är en stolt skolchef!

Erica Andrén, skolchef Säffle kommun

Senast uppdaterad • 2019-12-09