Bild
Kontakt

Trafikarbete vid Forskningsvägen

För att öka säkerheten för gående kommer SÄBO i samarbete med Skanska att göra förändringar på Forskningsvägen. En ny busshållplats, gång- och cykelväg samt ett farthinder är planerat att göras. Arbetet tar sin början vecka 34.

Arbetet beräknas vara klart 31/10.

Senast uppdaterad • 2019-12-09