Kontakt

Trafik- och besöksmätning på Östby Miljöstation

Under perioden 1 augusti till 31 oktober år 2019 kommer en trafik- och besöksmätning göras vid infarten till återvinningscentralen på Östby Miljöstation.

Så här går det till

Mätningen görs i samarbete med Facility Labs. En sensor monteras upp vid infarten till återvinningscentralen. Denna sensor registrerar fordonets registreringsnummer. Registreringsnumret krypteras och skickas sedan till Facility Labs. Eftersom ett fordons registreringsnummer är att betrakta som en personuppgift så hanteras den enligt gällande lagstiftning (GDPR). Detaljerad information om denna process finns på Facility Labs hemsida, www.facilitylabs.se/info. Information om teknik- och fritidsnämndens dataskyddsarbete finns även på saffle.se.

Syfte med mätningen
Det finns två syften med mätningen:

  1. Utifrån mätningen sammanställer Facility Labs en rapport som kommer att utgöra ett underlag för anpassning av återvinningscentralens öppettider. I rapporten finns statistik sammanställd över hur antalet besök till återvinningscentralen fördelar sig över aktuell dag/vecka/månad.
  2. Återvinningscentralen på Östby miljöstation är till för hushållens grovavfall och farlig avfall. Företag och verksamheter som lämnar grovavfall från sin verksamhet på återvinningscentralen ska betala för detta enligt gällande avfallstaxa för verksamhetsavfall. Mätningen kommer att visa hur många företag/verksamheter som besöker återvinningscentralen samt när i tid besöken görs. Resultatet av mätningen ger en uppfattning om hur många företagsbesök som görs på återvinningscentralen utan att företagen debiteras.

Frågor
Frågor om mätningen hänvisas till renhållningschef Veronica Carlsson Ulff 0533-68 17 80 eller e-post: veronica.carlsson-ulff@saffle.se

Frågor om dataskyddsförordningen och dina rättigheter hänvisas till dataskyddsombud Lena Fjällman Johnsson på 0533-68 16 95 alternativt e-post Lena.Fjallman-Johnsson@saffle.se

Senast uppdaterad • 2019-12-09