Kontakt

Information till fastighetsägare

Har du tänkt på att häckar och annan växtlighet intill gata eller väg kan vara livsfarliga?

Buskar, häckar och träd vid tomtgränsen kan vara en allvarlig fara för trafiksäkerheten. Det gäller framför allt hörntomter vid väg- och gatukorsning. För hörntomter vid gatukorsningar får häckar, buskar m.m. vara högst 80 cm över vägbanan inom 10 m från tomthörnet.

Se även över buskar, träd och häckar som hänger ut över gång-, cykel- och vägbanor. Vill du ha närmare upplysningar så kontakta miljö- och byggnadskontoret.

Senast uppdaterad • 2019-12-09